R+D+I

Recerca, desenvolupament i innovació

NOM DEL PROJECTE OBJECTIU EMPRESA MPORT (€) FINANÇAMENT CODI DEL PROJECTE TERMINI D’EXECUCIÓ LLOC D’EXECUCIÓ
Ús racional i prudent d’antibiòtics en la producció porcina Suport a la creació de grups operatius de l’agrupació d’interès econòmic (AIE) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícola Agrocesa 223.295 Cofinanciado por FEDER 47/18/125/G02 2018-2020 Valladolid
Disseny d’estratègies perinatals per minimitzar l’impacte del transport des de la incubadora sobre la qualitat del pollastre d’engreix - ESTRANSIN Desenvolupar estratègies perinatals de maneig i nutricionals per minimitzar la mortalitat i la pèrdua de pes del pollet d’un dia durant el transport des de la incubadora i analitzar-ne la repercussió en els paràmetres productius d’engreix i de qualitat de canal. Avícola de Galicia 617.409 Cofinançat pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) IDI-20180910 01/07/2018 - 31/12/2019 Galícia
Disseny de models basats en la programació mitjançant restriccions per millorar la transformació de canals de porc blanc - OPTICARCASS Cegeco 426.172 CDTI IDI-20180374 01/03/2018 - 31/12/2019 Catalunya
Tecnificació intel·ligent i rendible de les granges catalanes - Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) - Comunitat de Tecnologies de la Producció Agroalimentària (COTPA) - SMARTFARM Vall Companys 476.764 RIS3CAT COMRDDi16-1-0032-02 2017 - 2020
Noves estratègies per al control del virus de la síndrome reproductora i respiratòria porcina - RIS3CAT - COTPA - REGEVA Vall Companys 161.815 RIS3CAT COMRDDi16-1-0035-01 2017 - 2020
Recerca de noves solucions eubiòtiques per al tractament terapèutic de la meningitis i la disenteria porcina - NEWEUBIOTICS Mevet 811.846 CDTI IDI-20180044 18/09/2017 - 31/12/2019 Catalunya
Disseny de monoglicèrids d’àcids grassos de cadena mitjana per controlar patologies del complex entèric porcí - MONOACID Vall Companys 762.757 CDTI IDI-20180098 01/08/2017 - 31/12/2019 Catalunya
Modulació de l’expressió gènica que regula la infiltració grassa per mitjà de la nutrició - NUTRAMIN Millorar la infiltració grassa dels productes carnis porcins mitjançant la modulació de l’expressió gènica associada a la capacitat d’engreixament per mitjà de la nutrició. Agrocesa 867.697 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20170417 22/02/2017 - 31/12/2019 Castella i Lleó
Monitoratge tecnològic de granges i estratègies nutricionals en fases primerenques del creixement per millorar la qualitat de canal de pollastre d’engreix - EARLYGROWTH Determinar l’impacte dels factors ambientals, de maneig i de nutrició aplicats en fases primerenques de creixement sobre el percentatge de canals de segona de pollastres d’engreix. Avícola de Galicia 779.558 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20170225 01/01/2017 - 31/12/2018 Galícia
Desenvolupament d’un nou procés d’estabilització de microorganismes per a l’obtenció de productes de fleca La Meta 535.036 CDTI IDI-20160230 01/01/2016 - 31/12/2017 Catalunya
Ramaderia de precisió aplicada al consum de nutrients en bestiar porcí d’engreix i el seu impacte en el medi ambient i la qualitat de la canal - SMARTFARMING Vall Companys 854.680 CDTI IDI-20160069 02/10/2015 - 30/09/2018 Catalunya
Valorització de llevats per a l’alimentació d’aus - VALEVAL Desenvolupar la valorització de llevats procedents de la indústria cervesera i de panificació per a l’alimentació de gallines ponedores i pollastres. Avigal 485.299 Cofinanciado por CDTI y FEDER ITC-20151041 01/07/2015 - 31/12/2017 Galícia
Procediments de conservació de preferments líquids i anàlisi d’impacte d’ús sobre la reducció de millorants del pa - MASPAN La Meta 411.885 CDTI IDI-20141363 01/08/2014 - 31/07/2016 Catalunya
Nou procés automatitzat per al mesurament del pH en pernils Patel 701.605 CDTI IDI-20141140 2014 - 2016 Catalunya
Control automatitzat de l’estoc de pinso en sitges de granja mitjançant telemonitoratge - AUTOSIL Desenvolupar un sistema de control automatitzat de l’estoc de pinso en sitges de granges de porcí mitjançant el telemonitoratge en temps real. Cegeco 501.352 CDTI IDI-20120225 21/10/2011 - 22/10/2013 Catalunya
Millora sanitària i de productes carnis d’au - MEJORAVE a) Conèixer la prevalença dels dos microorganismes causants de les principals zoonosis (Campylobacter i Salmonella) i la seva interrelació en les empreses avícoles participants, tant en granges de pollastres com en centres de processament.
b) Conèixer la incidència de Clostridium perfringens en granges amb problemes sanitaris de tipus entèric.
c) Desenvolupar i establir mesures de control de Campylobacter i Salmonella a les granges fent servir additius en l’alimentació a les granges i canviant algunes pautes de maneig i bioseguretat tant a les granges com durant la recollida i el transport.
d) Desenvolupar vacunes específiques per al control de Campylobacter, Salmonella i Clostridium perfringens.
e) Desenvolupar i establir mesures de control als escorxadors de Campylobacter i Salmonella canviant algunes pautes i alguns processos de sacrifici i processament.
Avigal 804.325 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20110832 01/01/2011 - 31/12/2013 Galícia
Mevet 800.185 CDTI IDI-20110833 Catalunya
Milsa 719.236 CDTI IDI-20110834 Catalunya
Desenvolupament de noves aplicacions en alimentació de monogàstrics de matèries primeres derivades de la indústria dels biocarburants - BIOFEED Vall Companys 1.259.425 CDTI IDI-20100470 01/01/2010 - 31/12/2011 Catalunya
Desenvolupament d’un sistema intel·ligent d’alimentació per al sector porcí - ROBOTPIG Vall Companys 249.635 Innpacto IPT-060000-2010-4 2010 - 2013 Catalunya
Programa d’alimentació porcina adaptat a diferents línies genètiques i respectuós amb el medi ambient i el benestar animal - EUREKA-ECOPOR Dissenyar i implantar un programa integral d’actuació sobre les causes principals de dany mediambiental que es generen a les granges de producció porcina integrades a l’empresa. Vall Companys 1.486.185 CDTI amb etiqueta Eureka IDI-20090710 (EU 4925 Ecopor) 01/11/2008 - 31/10/2011 Catalunya
Estratègies multidisciplinàries per a la consecució de productes de porc adequats a les exigències dels consumidors - PROCADECO Estudiar la prevalença de Salmonella en granges porcines i la valoració de diferents estratègies per al seu control. Agrocesa 1.603.716 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20090381 01/01/2009 - 31/12/2011 Castella i Lleó
Estudiar la contaminació per Salmonella a l’escorxador i la sala d’especejament i l’avaluació de diferents estratègies per al control d’aquest patogen. Cárnicas Frivall 1.165.020 Cofinançat pel CDTI i el FEDER IDI-20090380 Castella-la Manxa