En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals comunicades seran incorporades a un fitxer titularitat de les empreses del GRUP VALL COMPANYS per a les finalitats que s’exposen a continuació, en funció del tipus de servei sol·licitat (la relació i identificació de les empreses del grup és a la pàgina d’inici d’aquesta pàgina web www.vallcompanys.es).

  • Formulari de CONTACTE: respondre les sol·licituds d’informació que l’usuari hagi fet per aquest mitjà.
  • Formulari de REGISTRE: formulari d’accés als serveis de la borsa de treball de les empreses del GRUP VALL COMPANYS.

En tots els casos, les vostres dades poden ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques sobre serveis comercialitzats per les empreses del GRUP VALL COMPANYS. En qualsevol moment us podeu oposar a aquest tractament amb finalitat comercial enviant un correu electrònic a l’adreça vallcompanys@vallcompanys.es.

Us informem que les vostres dades seran cedides amb les finalitats anteriorment indicades a les empreses del GRUP VALL COMPANYS (la relació i identificació de les empreses del grup és a la pàgina d’inici d’aquesta pàgina web: www.vallcompanys.es). En qualsevol moment podeu oposar-vos a aquesta cessió enviant un correu electrònic a l’adreça vallcompanys@vallcompanys.es.

S’entén que l’usuari accepta expressament el contingut de l’avís legal que regula la prestació dels serveis.

L’usuari té reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, que pot exercir gratuïtament enviant una comunicació, en què ha d’adjuntar un document que acrediti la seva identitat i indicar expressament el dret que desitja exercir, a les oficines centrals del GRUP VALL COMPANYS amb domicili al PG. IND. EL SEGRE, PARC. 410, 25191, LLEIDA, o enviant un correu electrònic a l’adreça vallcompanys@vallcompanys.es. Les empreses del GRUP VALL COMPANYS han adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

Les dades que se sol·liciten en els diferents formularis de la pàgina web són les estrictament necessàries per poder atendre la vostra sol·licitud, i són dades que ens comuniqueu voluntàriament. La negativa a proporcionar les dades qualificades com a obligatòries comporta la no prestació del servei per al qual s’hagin sol·licitat o la impossibilitat d’accedir a aquest servei. Així mateix, es poden facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que els serveis oferts es puguin prestar de manera òptima.

L’usuari es compromet a comunicar, com més aviat millor, a les empreses del GRUP VALL COMPANYS qualsevol modificació i rectificació de les seves dades de caràcter personal a l’efecte que la informació continguda en els fitxers d’aquestes empreses estigui en tot moment actualitzada.